Den 3. Revle

Velkommen til hjemmesiden for Foreningen Den 3. Revle.
Vores seniorbofællesskab er under etablering og vi forventer at flytte ind vinteren 2018.

Boligselskabet Domea er bygherre, og arkitektfirmaet Mangor og Nagel vore arkitekter.

Der skal bygges på en grund på hjørnet af Lundtoftegade og Tikøbgade på Nørrebro. Københavns kommune gav os i februar 2017 dispensation til at opføre en ejendom med altangange, og i midten af marts gjorde bogruppen sit arbejde færdigt m.h.t. indflydelse på lejlighedernes og fælleshusets indretning. Vi regner med, at vi kan tage første spadestik november/decenber 2017.

Tikøbgade med Den 3. Revle til højre:
Tikøbgade

Den offentlige indgang, set fra Lundtoftegade:
Hovedindgang

Facaden mod syd, ud mod vores have, kan ses her (klik): Sydfacade

Der bliver 33 lejligheder på 65 – 88 m2, som der skal betales husleje af. Vi regner med ca. 90 kr. m2, samt forbrugsafgifter og internet/TV.

Lejlighederne bliver i realiteten ca. 19 m2 mindre, da lejlighedernes andel af trapper, gange, ydermure og fælleshus indregnes i lejlighedens areal. I midten af bygningen er vores elevator og trapper.

Plantegning af normal etage med lejligheder:
20170310 Normal etage 1-200 (5) marts 17

Fælleshuset er på 240 m2. Det rummer industrikøkken (fællesspisning 5 gange ugentlig), vaskeri, kombineret gæsteværelse/værksted samt 2 fællesrum, der kan fungere hver for sig eller sammen. Vi ønsker at inddrage nabolaget i vore aktiviteter, og derfor er der en speciel indgang fra hjørnet af bygningen, hvor deltagere i arrangementer kommer ind.

Plantegning af stueetage med bl.a. fælleshus (klik):
20170310 Fælleshus 1-100 (2)

Senior bofællesskab på Nørrebro